SMKC

सांगली मिरज आणि कुपवाड महानगरपालिका

Swatchh Bharat

Public Notice

Select Notice:  

NoticeNotice TitleAction
संगणक विभाग मनपा शाळा क्रमांक 13 व 21 मिरज येथे 32" एल.ई.डी. टी.व्ही /स्मार्ट टि.व्ही कंपनी sony /samusung/LG/Panasonic एकुण 4 सेट पुरविणे व फिटींग करुन देणे इ. 3 वर्षे वॉरटीसह पुरवठा करणे. Download / View File
संगणक विभाग मनपा शाळा क्रमांक 25 व 26 मिरज येथे 32" एल.ई.डी. टी.व्ही /स्मार्ट टि.व्ही कंपनी sony /samusung/LG/Panasonic एकुण 4 सेट पुरविणे व फिटींग करुन देणे इ. 3 वर्षे वॉरटीसह पुरवठा करणे. Download / View File
संगणक विभाग मनपा शाळा क्रमांक 04 मिरज येथे 32" एल.ई.डी. टी.व्ही /स्मार्ट टि.व्ही कंपनी sony /samusung/LG/Panasonic एकुण 4 सेट पुरविणे व फिटींग करुन देणे इ. 3 वर्षे वॉरटीसह पुरवठा करणे. Download / View File
संगणक विभाग सांगली मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिकेच्या सार्वत्रिक निवडून 2018 साठी वेबसाईट तयार करणे व अपडेट ठेवणेबाबत. Download / View File
नगररचना विभाग अनधिकृत धार्मिक स्थळांवर करावयाच्या कार्यवाहीबाबत जाहीर नोटीस Download / View File

Note:- To download file "Right Click" on "View / Download" link and select option "Save Target As".