SMKC

सांगली मिरज आणि कुपवाड महानगरपालिका

Swatchh Bharat

Public Notice

Select Notice:  

NoticeNotice TitleAction
संगणक विभाग सांगली मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिकेच्या सार्वत्रिक निवडून 2018 साठी वेबसाईट तयार करणे व अपडेट ठेवणेबाबत. Download / View File
नगररचना विभाग अनधिकृत धार्मिक स्थळांवर करावयाच्या कार्यवाहीबाबत जाहीर नोटीस Download / View File

Note:- To download file "Right Click" on "View / Download" link and select option "Save Target As".