SMKC

सांगली मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका

Swatchh Bharat

Death Registration Search /मृत्यू नोंदणी शोध
Location /विभाग नाव
Death Person Name[Marathi]/ मृत वयक्तिचे नाव [मराठी] Death Person Name /
मृत व्यक्तीचे नाव
Father / Husband Name[Marathi] /
वडील/पतीचे नाव [मराठी]
Father / Husband Name /
वडील/पतीचे नाव
Mother Name[Marathi]/
आईचे नाव [मराठी]
Mother Name/
आईचे नाव
Death Person Sex /
मृत व्यक्तीचं लिंग
Death Place /
मृत ठिकाण
Hospital Name /
दवाखानायचे नाव [मराठी]
Date Of Death /
Date Of Registration /
Death From Date /
मृत पासून दिनांक
Death To Date /
मृत दिनांक
Registration From Date Registration To Date