सांगली मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका प्रभाग क्र :- १६ अ पोटनिवडणूक अ


उमेदवाराने नामनिर्देशनपत्र Registration करण्याची लिंक.

"
अ.क्र तपशिल Links
1सांगली मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका पोट निवडणूक २०२१ उमेदवाराने भरलेले नामनिर्देशनपत्र व शपथपत्र.:-View List
1सांगली मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका पोट निवडणूक २०२१ मतदान केंद्रनिहाय मतदार यादी.:-View List
2सांगली मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका प्रभाग क्र :- १६ अ पोटनिवडणूक अंतिम मतदार यादी View List
3महानगरपालिका पोटनिवडणूक - डिसेंबर २०२१ प्रत्सक्ष निवडणूक कार्यक्रमDownload PDF
4Affidavit User ManualDownload PDF
5Manual For Prospective Candidates of Municipal CorporationDownload PDF
6महानगरपालिका नामनिर्देशनपत्रDownload PDF
7महानगरपालिका नामनिर्देशनपत्रासोबत उमेदवाराने द्यावयाचे शपथपत्रDownload PDF
8महानगरपालिका पोटनिवडणूक उमेदवाराने नामनिर्देशनपत्रासोबत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक केल्याच्या अनुषंगाने करावयाच्या कार्यवाहीबाबतDownload PDF
9मा.शासन राजपत्र दि.1४ ऑक्टोबर 2016 अन्वये उमेदवारासाठी मार्गदर्शक तत्वे:- काय करावे - काय करु नयेDownload PDF